top of page
Zoeken

Een LZV mag 50 cm langer zijn met aerodynamische cabine!


aerodynamische vrachtwagens

LZV’s met een aerodynamische cabine mogen officieel tot 50 cm langer zijn. Nieuwe LZV jaarontheffingen worden vanaf 13 mei jl. afgegeven op basis van de aangepaste Beleidsregel voor LZV’s waarin de nieuwe voorschriften zijn opgenomen. Bestaande LZV-ontheffingen kunnen gewoon worden gebruikt. De nieuwe regels gelden ook voor deze ontheffingen. Dat meldt TLN, dat veel lobbywerk verrichte voor deze nieuwe maatregel.


In de nieuwe Beleidsregel is vastgelegd dat LZV’s met een, volgens de EU-wetgeving, goedgekeurde verlengde cabine maximaal 50 cm langer mogen zijn dan reguliere LZV’s (25,25m). Wel moeten ze aan de bestaande LZV-bestreken baan eisen voldoen.


Wat is een LZV?

De term LZV staat voor langere en/of zwaardere vrachtauto. Een andere benaming is ecocombi of de internationale term EMS1. De maximale lengte van een reguliere LZV is 25,25m. De vrachtwagencombinatie mag niet meer wegen dan 60 ton.Comentários


bottom of page